نصب ، راه اندازی و پیاده سازی

نصب ، راه اندازی و پیاده سازی

این بخش از اجرای پروژه، از حساس ترین بخشها میباشد که بر پایه دقت و تجربه استوار است.

اطلاعات بیشتر
تامین تجهیزات

تامین تجهیزات

یکی از بنیادی ترین مراحل ، مرحله توسعه و پیاده سازی مراکز داده و اطلاع رسانی، تأمین تجهیزات به صورت اصلی

اطلاعات بیشتر
طراحی

طراحی

طراحی بهینه با هزینه ای متناسب و قابل ارتقاء جهت توسعه و گسترش پروژه در آینده.

اطلاعات بیشتر
LTO6 Ultrium 6650
تماس بگیرید
CALL
CALL
CALL
CALL

LTO6 Ultrium 6650

Enjeolon brand 2018
HP DL320e G8
تماس بگیرید
CALL
CALL
CALL
CALL

HP DL320e G8

Enjeolon brand 2018
MSL 2024
تماس بگیرید
CALL
CALL
CALL
CALL

MSL 2024

Enjeolon brand 2018
Autoloader 1.8 G2
تماس بگیرید
CALL
CALL
CALL
CALL

Autoloader 1.8 G2

Enjeolon brand 2018
TS 420 U
تماس بگیرید
CALL
CALL
CALL
CALL

TS 420 U

Enjeolon brand 2018
TS 1270 U-RP
تماس بگیرید
CALL
CALL
CALL
CALL

TS 1270 U-RP

Enjeolon brand 2018
TS 870 U-RP
تماس بگیرید
CALL
CALL
CALL
CALL

TS 870 U-RP

Enjeolon brand 2018
Rexp 1200 U-RP
تماس بگیرید
CALL
CALL
CALL
CALL

Rexp 1200 U-RP

Enjeolon brand 2018

فروشگاه ابتکار بزرگترین فروشگاه خرید و فروش سرورهای HP و QNAP

مشتریان ما

WhatsApp chat