شرکت ابتکار پردازش خاورمیانه با پشتوانه چندین ساله در حوزه اطلاعات و ارتباطات آغاز به ارائه خدماتی نوین نموده است که در این راستا شرح ذیل، توضیحی جامع را در اختیار شما قرار خواهد داد.
همراه با گسترش صنعت کامپیوتر و اطلاع رسانی از اوایل دهه 60 در کشور، به طور قطع مطرح شدن پایگاه داده در مراکز اطلاعات از اولین مباحث مرتبط با این صنعت بوده است که همواره رو به گسترش می باشد. در همین سو، شرکت ابتکار با پشتوانه اي بالغ بر 16 سال، یکی از پیشگامان در امر تأمین تجهیزات و پیاده سازي مراکز داده در حوزه فناوري اطلاعات بوده است.
غالب فعالیت این شرکت در این زمینه بر پایه طراحی، تأمین سرورها، نصب و راه اندازي، پشتیبانی، بهینه سازی، ارتقاء سیستم ها از نقطه نظر سخت افزاري و نرم افزاري و مجازي سازي، بنیان گذاري شده است.
دفتر امارات این شرکت، سابقه 20 سال فعالیت در تأمین تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارا بوده و علیرغم وجود بازار رقابتی در این بخش توانسته است با حذف واسطه ها، سر لوحه قراردادن مشتري مداري، خدمات مناسب و بهنگام، تأمین تجهیزات اصلی(Original) با قیمت مناسب سهم بسزایی از این بازار را به خود اختصاص دهد.
WhatsApp chat