فناوری تنظیم دیجیتال IntelliTone :

• مانع از تداخل قرارگیری سیم ها شده و نویزها و سیگنال های نادرست را بطور کامل رد می کند.
• سیم ها را روی شبکه های فعال قرار می دهد حتی زمانی که سیم ها به یک سوییچ منتهی می شوند
• حتی با وجود سیگنال های مشترک، سیم ها و مفتول ها را داخل قطعه ای از هم مجزا می کند
• مکان قرارگیری سیم را تاًیید کرده، تداوم کار سیم را بررسی و خطاها را در یک مرحله شناسایی می کند (باز می کند، کوتاه می کند و سیم های جفت را معکوس می کند)

فناوری تنظیم آنالوگ SmartTone :

• سیم های جفتی انفرادی را بطور کامل با تغییر تنظیم آنها در هنگام کوتاه شدن مجزا می کند.
• بطور موثر سیم های صدا و فیلم را ردیابی کرده و آنها در مکان مناسب قرار می دهد.

نگاهی اجمالی :

دورنمای پیشرفته ای برای قراردادن سیم های شبکه با بهره وری و تاًثیر بیشتر در تابلوی های سرهم بندی، سوییچ ها، بلوک های پایانی در قطعات وجود دارد. دستگاه جدید ما سیم هایی را پیدا می کند که دستگاه های دیگر قادر به انجام آن نیستند.

IntelliTone Pro Toner and Probe از شرکت Fluke Networks اولین تنظیم کننده سیم شبکه می باشد که از تمام سیگنال های دیجیتال و آنالوگ پشتیبانی می کند. این بدان معناست که این دستگاه مجهز به قدرتمند ترین فناوری های قرارگیری سیم برای هر محیط کاری می باشد. برای ردیابی و و قراردادن سیم های داده بصورت ایمن و موثر در شبکه های فعال، از حالت دیجیتال استفاده نمایید. برای مجزا کردن سیم های جفتی انفرادی و ردیابی سیم صدا و فیلم، از حالت آنالوگ استفاده نمایید.

این دستگاه از Fluke، ایده ای بسیار عالی برای سیم های پنهان در زمین، سقف، دیوارها و قطعات می باشد.فناوری دیجیتال و جدید این دستگاه آن را تبدیل به اولین دستگاه برای تنظیم و ردیابی بطور ایمن و موثر در شبکه های فعال نموده است.

شما می توانید مشخصات فنی Fluke IntelliTone Pro 200 Lanرا از طریق منوی کرکره ای زیر مشاهده کنید.


 • Battery type and life :
  9 V alkaline (NEDA 1604A or IEC 6LR61); 20 hours typical

  Operating temperature :
  32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

  Vibration :
  Random, 2 g, 5 Hz-500 Hz

  Shock :
  1 m drop test

  Altitude :
  3000 m


 • Control :
  Thumbwheel switch

  Display :
  LED

  Toner interface :
  Main Mod8 port for tone generation on all 4 pairs of UTP / STP cabling. F Connector for coaxial cabling Banana Jack Plugs (2) - two conductor wiring

  Toner frequency :
  IntelliTone™ signal: encoded digital signal Analog SmartTone signal: 500 - 1200Hz, 4 songs


 • Tone detection :

  Detects IntelliTone™ digital signal for Locate, Isolate, and CableMap Detects analog SmartTone signal (500-1200Hz) and other analog toners.

  Display :

  (8) LED indicators, Sync LED indicator

  Control :

  Thumbwheel switch, volume control wheel

  Audio :
  IntelliTone: Microprocessor controlled audio files Analog: Detected toner signal


 • TONER Dimensions :
  5.54 in x 2.94 in x 1.25 in (14.1 cm x 7.5 cm x 3.2 cm)

  PROBE Dimensions :
  8.73 in x 1.88 in x 1.26 in (22.2 cm x 4.8 cm x 3.2 cm)

در دست ساخت می باشد

در دست ساخت می باشد

شما می توانید فایل ها و نرم افزار های مرتبط با Fluke IntelliTone Pro 200 Lan را از جدول زیر دانلود کنید.

Description Attachment size Download
Fluke Networks' Solution Catalog NEW 7.68 MB دانلود

Description Attachment size Download
IntelliTone Pro 200 LAN Toner 722 KB دانلود

مشتریان ما