نرم افزار HPE Volume Copy در MSA 2040

 

نرم افزار HPE MSA volume copy یک کپی فیزیکی از اطلاعات ( داده ) بر روی مجموعه ای از دیسک ها می گیرد . یکی از مزیت های عکس و یا نرم افزار Volume Copy توانایی انتقال عکس به یک سرور دیگر برای پشتیبان گیری ، برنامه تست می باشد . این نرم افزار مبتنی بر کنترلر است و این بدین معناست  که این برنامه هیچ استفاده ای از منابع میزبان ( host )  ندارد. دستگاه MSA 2040 حاوی استاندارد با Volume Copy می باشد . این نرم افزار در هر دو حالت خطی ویا مجازی با GL220 و یا ورژن جدیدتر کار می کند. ورژن Pre-GL220 فقط در حالت ذخیره خطی ( Linear storage ) کار میکند .