شرکت ابتکار از مهندسین و کارشناسان IT در زمینه نرم افزار و سخت افزار دعوت به همکاری می نماید.