راهکار جداسازی اینترنت از اینترانت

فهرست
1- مقدمه
2- آشنایی با Server-based Computing
2-1- Server-based Computing چیست؟
2-2- مزایای Server-based Computing
2-3- Thin Client چیست؟
2-4- Thin Client چگونه کار میکند؟
2-5- خلاصه مزایای SBC
3- آشنایی با 2X Thin Client Server
3-1- 2X Thin Client Server چیست؟
3-2- از کدام نسخه 2X Thin Client Server باید استفاده کرد؟
3-3- 2X Thin Client Server چگونه کار میکند؟
3-4- اجزای 2X Thin Client Server
3-5- ویژگیهای 2X Thin Client Server
4- پیشنهاد فنی
4-1- مراحل اجرای کار
4-2- تجهیزات مورد نیاز


1- مقدمه

استفاده از اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی و ارتباطی بسیار ضروری و غیر قابل چشم پوشی است. از سوی دیگر یکی از اصولی ترین مبانی امنیت اطلاعات محافظت از محیط سرویس دهی در فضای سایبر می باشد. از همین رو یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها، شرکتها و مراکز دولتی در حال حاضر جداسازی اینترنت از شبکه اینترانت خود میباشد. به واسطه این جداسازی به میزان قابل توجهی، از تهدیدات امنیتی کاسته شده و از وقوع مشکلات بسیاری جلوگیری به عمل خواهد آمد. بسیاری از سازمانها به منظور استفاده از اینترنت، یک شبکه دیگر به موازات شبکه داخلی خود تشکیل داده اند. اگرچه روش جداسازی فیزیکی مطمئن ترین و ابتدایی ترین روش برای رعایت اصول امنیتی و دسترسی به اینترنت بوده، اما هم هزینه سازمانها را برای خرید تجهیزات دو برابر نموده و هم مشکلات عدیده جدیدی را نیز اضافه کرده است.
در ادامه به معرفی طرح پیشنهادی، راهکارهای قابل انجام و پیشنهاد فنی این پروژه خواهیم پرداخت.

2- آشنایی با Server-based computing

2-1- Server-based Computing چیست؟

SBC تکنولوژی است که در آن تمام برنامه های کلاینت ها برروی سرور نصب، مدیریت، پشتیبانی و اجرا میگردند و تنها اطلاعات نمایشی بین کلاینت و سرور انتقال می یابند. این نوع معماری مشکلات اساسی که در هنگام اجرای برنامه ها روی کلاینت ها انجام میپذیرد را حل مینماید.
در محیط SBC ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری، نصب برنامه ها، پشتیبانی فنی و ذخیره سازی و بک اپ اطلاعات ساده تر شده است زیرا تنها سرور ها را باید مدیریت کرد. بجای اینکه اطلاعات و برنامه ها روی صدها و یا هزارها کلاینت قرار گیرند تنها روی تعداد محدودی سرور قرار خواهند گرفت که بمراتب تعامل با تعداد محدودی سرور بسیار راحتتر از تعداد زیادی کامپیوتر میباشد. در این روش کامپیوترهای شخصی تبدیل به ترمینال هایی با قابلیت های ساده تر، ارزانتر و از همه مهم تر تجهیزاتی با مدیریت آسان تر بنام Thin Client تبدیل خواهند شد.
مشتریان ما